مای کره

لیست زیرنویس های موجود برای این اثر

Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.XviD-AFG   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.XviD-AFG   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.XviD-AFG   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.XviD-AFG   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.XviD-AFG   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.HDTV.XviD-AFG   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.480p x264-mSD   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.480p x264-mSD   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.480p x264-mSD   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.480p x264-mSD   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی)) 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   Mohammad_Tahri
.::: 30nama.click :::. قـسـمت دوم | ترجمه و زیرنویس از الــهه و محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
Drama هماهنگ با وب. مترجم: آرین 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.XviD-AFG   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian taboo.uk.s01e01.proper.hdtv.x264-deadpool   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.HDTV.x264-DEADPOOL   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian taboo.uk.s01e01.proper.hdtv.x264   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MkvCage   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   mehdiblue77
برای سفارش و خرید فیلم و انیمیشن و سریالهای روز دنیا با کانال ما در ارتباط باشید @SerialAndMovie9 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-VERUM   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-MkvCage   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-MkvCage   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-MkvCage   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-MkvCage   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-MkvCage   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-MkvCage   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.PROPER.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   bob123abc
Elyas | FardaDownload.net 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   naserr
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   mehdiblue77
برای سفارش و خرید فیلم و انیمیشن و سریالهای روز دنیا با کانال ما در ارتباط باشید @SerialAndMovie9 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-FaiLED   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.DTS   mehdiblue77
برای سفارش و خرید فیلم و انیمیشن و سریالهای روز دنیا با کانال ما در ارتباط باشید @SerialAndMovie9 
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.720p.HDTV.x264-ORGANiC   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E01.1080p.HDTV.x264-MORiTZ   watchfilmz.net
ترجمه وب سایت واچ فیلم Watchfilmz.net  
Farsi/Persian taboo.uk.s01e01   elyasRast
ElyasRast | [FardaDownload.net] 
Farsi/Persian Taboo.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   vahidmax
Max,Amir.P,AfshinValian FardaDownload 
Farsi/Persian Taboo.S01E01.WEB-DL.All.Versions   IranFilm Official
►► IranFilm.Net l کــیــارش 
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.WEB-DL   IranFilm Official
►► IranFilm.Net l کــیــارش 
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   BlindKing
ترجمه و زیرنویس مرتضی ریواز و محمد ریواز | Tvland.Top  
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   naserr
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   pouyamomen
►کارن هاشمی◄ MKSUB هماهنگ با همه نسخه ها ((به همراه توضیحات تاریخی))  
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Arian Drama
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Mohammad_Tahri
.:::: 30nama.com ::::. قسمت اول | فصل اول زیرنویس از محمد طاهری 
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mehdiblue77
برای سفارش و خرید فیلم و انیمیشن و سریالهای روز دنیا با کانال ما در ارتباط باشید @SerialAndMovie9 
Farsi/Persian Taboo.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Ki@rash
►► IranFilm.Net l کــیــارش  
Farsi/Persian Taboo.S01E01.1080p.WEB-DL   IranFilm Official
►► IranFilm.Net l کــیــارش 
Farsi/Persian Taboo.S01E01.1080p.10bit.HDTV.6CH.x265.HEVC-PSA   naserr
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.2016.First Look Trailer   _specter_
► ترجمه و زیرنویس، به زودی از امیرمحمد ◄  
Farsi/Persian Taboo UK S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   naserr
►►‌Dramaناصر، آرین◄◄ TinyMoviez  
Farsi/Persian Taboo.UK.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC   Arian Drama
► Drama آرین ◄ | TinyMoviez.Co